Συρόμενα κουφώματα

Επάλληλα (δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, με επιλογή σήτας είτε συρόμενη σε οδηγό ενσωματωμένη στο κούφωμα είτε ανεξάρτητη, σε συνδιασμό για σκίαση με εξωτερικά συρόμενα πατζούρια ή ρολά). Επιλέγονται κυρίως για εξοικονόμηση εσωτερικού χώρου, ενώ υστερούν σε σχέση με τα ανοιγόμενα στη μόνωση που μας προσφέρουν.

Χωνευτά (μονόφυλλα ή δίφυλλα, με σίτα ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη, σε συνδιασμό για σκίαση πατζούρι ή ρολά). Τοποθετούνται σε υποδοχές εσωτερικά των τοίχων, με πλενέκτημά τους την
εκμετάλλευση όλου του ανοίγματος και μειονεκτούν όπως τα επάλληλα.

Η επιχείρηση μας έχει πολυετή πείρα, από το 1994, στο χώρο της κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών, προσφέροντας κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, που μπορούν να καλύψουν κάθε ιδιαιτερότητα και επιθυμία του πελάτη.