Κουφώματα αλουμινίου λέμε τα τελικά συστήματα που κατασκευάζονται σε συνδιασμό με άλλα υλικά (εξαρτημάτα – μηχανισμοί – τζάμια – ελαστικά παρεμβύσματα κ.λ.π.). Αυτά τα συστήματα τοποθετούνται ώστε να κουφώσουν τα ανοίγματα των τοίχων στα κτήρια, διαχωρίζοντας την εσωτερική από την εξωτερική πλευρά των κτιρίων.Πλέον οι βελτιώσεις τους είναι εμφανείς όσο αφορά την αισθητική τους, τις ενεργειακές απολάβές που μας δίνουν αλλά και την ασφάλεια που μας προσφέρουν.Τα πλεονεκτήματα τους είναι τα εξής:

Συνεχή ανακύκλωση του αλουμινίου στο 100% χωρίς να υστερεί στην αρχική του ποιότητα.Το αλουμίνιο είναι άκαυστο υλικό καθώς και ανεπηρέαστο υλικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχή, ήλιο, υγρασία), διαθέτει μεγάλη στιβαρότητα με χαμηλό συγκριτικά βάρος, έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης σε βάθος χρόνου και μεγάλη ευκολία στο καθάρισμα.Επιπλέον διαθέτουν υδατοστεγανότητα λόγω των ειδικών ελαστικών που χρησιμοποιούνται και αεροστεγανότητα από την σωστή μέτρηση, τοποθέτηση και επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.Εκτός από την εύκολη και ομαλή λειτουργία τους καθώς και το άψογο αισθητικά αποτέλεσμα αυτό που τα χαρακτηρίζει είναι η ασφάλεια, χάρη στα εξελιγμένα profil και των μηχανισμών και η εξοικονόμηση ενέργειας σε σημαντικά ποσοστά, με αποτέλεσμα και την εξοικονόμηση χρημάτων.Τέλος υπάρχουν απεριόριστες επιλογές στους τύπους των κατασκευών, για κάθε κατασκευαστική απαίτηση καθώς έχουν την ιδιότητα να βάφονται ηλεκτροστατικά σε όποια απόχρωση επιθυμεί ο καταναλωτής με μακροχρόνια διάρκεια αντοχής.

Τα κουφώματα αλουμινία χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες:

Ανοιγόμενα κουφώματα (μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, με προσθήκη σήτας ανεξάρτητα του κουφώματος, σε συνδιασμό για σκίαση με πατζούρια ή ρολά). Kύριο πλεονέκτημα τους είναι η καλύτερη μόνωση που μας προσφέρουν και μειονέκτημα ο χώρος που καταλαμβάνουν από το εσωτερικό των κτισμάτων για την κίνηση των φύλλων. Μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα ανοίγματα. Επίσης η κατηγορία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε βιτρίνες καταστημάτων, κύριες εισόδους, διαχωριστικά επαγγλεματικών χώρων, αποτελούμενα από πόρτες και σταθερά με αμέτρητους συνδιασμούς.

Συρόμενα κουφώματα

Επάλληλα (δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, με επιλογή σήτας είτε συρόμενη σε οδηγό ενσωματωμένη στο κούφωμα είτε ανεξάρτητη, σε συνδιασμό για σκίαση με εξωτερικά συρόμενα πατζούρια ή ρολά). Επιλέγονται κυρίως για εξοικονόμηση εσωτερικού χώρου, ενώ υστερούν σε σχέση με τα ανοιγόμενα στη μόνωση που μας προσφέρουν.

Χωνευτά (μονόφυλλα ή δίφυλλα, με σίτα ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη, σε συνδιασμό για σκίαση πατζούρι ή ρολά). Τοποθετούνται σε υποδοχές εσωτερικά των τοίχων, με πλενέκτημά τους την εκμετάλλευση όλου του ανοίγματος και μειονεκτούν όπως τα επάλληλα.

Σταθερά κουφώματα (στην επιλογή αυτή η χρήση της σήτας απορρίπτεται, ενώ αναλόγως τις απαιτήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρολό). Επιλέγουμε σταθερό κούφωμα όταν ο αερισμός του χώρου και το πέρασμα στην εξωτερική πλευρά του κτίσματος έχουν κατωχυρωθεί από άλλα ανοίγματα. Επίσης κοιτάμε να μας εξυπηρετούν στη θέα και το φυσικό φωτισμό που μας προσφέρουν. Τέλος σε ότι αφορά το θέμα των ενεργειακών απολαβών έχουν την πρώτη θέση.

Πτυσσόμενα κουφώματα (τρίφυλλα, τετράφυλλα, πεντάφυλλα, με επιλογή σήτας ανεξάρτητη από το κούφωμα, σε συνδιασμό για σκίαση με εξωτερικά συρόμενο πατζούρι ή ρολό). Με μαζική κίνηση των φύλλων σε μία πλευρά αφήνοντάς μας όλο το άνοιγμα ελεύθερο.

Ανασυρόμενα κουφώματα (κυρίως δίφυλλα, με επιλογή σήτας ανεξάρτητη από το κούφωμα και χρήση εξωτερικού συρόμενου πατζουριού ή ρολού για σκιάση). Θα τα συνταντήσουμε κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους