Τις πόρτες αλουμινίου τις συναντάμε συνήθως σε κεντρικές εισόδους πολυκατοικιών.Δημιουργούνται μέσα από ειδικές κατασκευές με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη προσαρμόζονται σε κάθε διάσταση. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα της κατασκευής φέρουν γυαλί, χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε αντιβαλλιστικό διάφανο είτε triplex αμμοβολής, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία και μειώνοντας τις θερμικές απώλειες. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα φέρουν επένδυση όμοια με αυτή της πόρτας, τότε κατασκευάζονται με θωράκιση ειδικών διατομών επιτυγχάνοντας ύψιστη ασφάλεια.

Η επιχείρηση μας έχει πολυετή πείρα, από το 1994, στο χώρο της κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, μεταλλικών κατασκευών και στην τοποθέτηση πορτών αλουμινίου προσφέροντας κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, που μπορούν να καλύψουν κάθε ιδιαιτερότητα και επιθυμία του πελάτη.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (σήμανση CE) η επιχείρηση μας μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής & τοποθέτησης συστημάτων αλουμινίου, συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διαθέτοντας στους πελάτες της Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) για την πιστοποίηση και μέτρηση επιδόσεων των προϊόντων της.

Βασική επιδίωξη της επιχείρησης μας, είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία των υλικών μας.

Η επιχείρηση μας σας γνωστοποιεί ότι για τα κουφώματα αλουμινίου παρέχονται οι παρακάτω εγγυήσεις :

• Εγγύηση πέντε (10) έτη για την ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων.
• Εγγύηση πέντε (10) έτη υαλοπινάκων.
• Εγγύηση πέντε (10) έτη καλής λειτουργίας κουφωμάτων.
• Εγγύηση πέντε (10) έτη για τα μηχανικά μέρη.
• Εγγύηση πέντε (5) έτη για τα ρολά – μοτέρ των κουφωμάτων.

Η εταιρεία μας στα παραπάνω χρονικά όρια της εγγυήσεως αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης κάθε ελαττωματικού κουφώματος και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του εφόσον η ζημία προέρχεται από την κατασκευή η την τοποθέτηση της και όχι από την κακή χρήση ή μεταχείριση των κουφωμάτων από τον αγοραστή.

Προτιμήστε μας και δεν θα απογοητευτείτε από την ποιότητα της εργασίας μας!